Buurtbegroting Stadsdeel Oost (Amsterdam)

Tussen 2012 en 2014 hebben we in een pilot-traject met Stadsdeel Oost een aantal concept-ontwerpen en applicaties ontwikkeld om de mogelijkheden van een online buurtbegroting te onderzoeken voor de gemeente Amsterdam.
 
Dit resulteerde uiteindelijk in een website waarop zowel de gemeenteraad als de burger de gemeentelijke bestedingen niet alleen kan bekijken per beleidsprogramma maar ook hoe ze zijn verspreid over de stad: in welke wijken, buurten, straten, soms adressen besteden we gemeentegeld? Door het toevoegen van statistische gegevens werd het mogelijk om geografisch combinaties te maken van beleidsindicatoren en bestedingen.
 
Deze buurtbegroting Oost is in elkaar opvolgende versies tot oktober 2014 als proef online geweest. Daarnaast ontwikkelden we een proef-portal om aan te geven hoe dit voor de stad als geheel zou kunnen werken.
 
De rekenkamer publiceerde een lovend rapport over de webapplicatie. De gemeente is na het resultaat van dit traject enthousiast aan de slag om deze vernieuwende aanpak voor de hele stad te gaan uitwerken en zal op haar eigen website een nieuwe buurtbegroting voor 2015 publiceren.
 
N.B.: de begrotingsdata in de website zijn ten tijde van de proef zorgvuldig samengesteld en gepubliceerd door stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam als variant van de bestaande programmabegroting. In de archiefversie (link hieronder) zijn de begrotingsdata gewist en gescrambled (willekeurig gemaakt), deze site dient ter naslag van het projectresultaat en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. De statistische gegevens in het onderdeel Statistiek zijn © O+S Amsterdam.
 

Jaar: 
2012 tot 2014