Open Buurtbegroting

Open Buurtbegroting

 

De Open Buurtbegroting maakt via internet inzichtelijk waaraan, waarom, en vooral waar een gemeente geld besteedt: in welke wijk, buurt of straat.

Voor veel burgers zijn rijen en kolommen met cijfers niet de beste manier om informatie over een begroting tot zich te nemen. Door begrotingsposten te vertalen naar tastbare projecten, diensten, gebouwen, faciliteiten etc. en deze ook geografisch te benoemen, genereert u een inzichtelijke dataset.

De Open Buurtbegroting is een gebruiksvriendelijke online applicatie met interactieve visualisaties waarin de gemeentelijke begroting voor uw doelgroep per wijk en buurt beschikbaar is: zowel via lijsten, op de kaart , als in diagrammen of andere infographics.

Met uw eigen logo en hoofdkleur uit de gemeentelijke huisstijl wordt de begroting toegankelijk via het webadres www.openbuurtbegroting.nl of via een apart eigen webadres. 

Per begrotingspost is het mogelijk contextinformatie te geven over de doelstelling die de gemeente met deze uitgave nastreeft en/of uit welke middelen de gemeente deze financiert.

Bij elke begrotingspost zijn diverse detailgegevens toe te voegen om de uitgave en de locatie uitgebreid te specificeren.

Naast het ʻbladerenʼ langs de thematische of geografische indeling is het ook mogelijk om een Vergelijking op te roepen tussen buurten of wijken onderling:

Statistiek: Door het toevoegen van statistische of kwalitatieve meetgegevens kan de Open Buurtbegroting burgers, ondernemers en gemeenteraadsleden inzicht bieden in verbanden tussen vraagstukken, beleid en bestedingen. 

Open Data: Met de Open Buurtbegroting krijgt u een instrument voor publieke weergave van en interactie met begrotingsgegevens. De taak van het beheren en controleren van de kerndata verandert niet aangezien de applicatie met afgeleide gegevens werkt. De data blijft standaard eigendom van de gemeente. Eenmaal ingevoerd kan deze via de Open Buurtbegroting eenvoudig beschikbaar komen als ʻopen dataʼ-set voor inzage en gebruik door derden.

Voor het invoeren van de buurtbegrotingsaanpak en het buurtgericht werken in uw gemeente kunnen wij u voorstellen aan Conquaestor, een adviesorganisatie die zich richt op het oplossen van thema's op de agenda van de CFO.

Hieronder vindt u onze standaard licentie-mogelijkheden. Op aanvraag zijn voor uw gemeente speciale visualisaties, datakoppelingen of andere functionaliteiten mogelijk als maatwerk. 

Open Buurtbegroting licentie

basis

plus

extra

 

 

 

 

online applicatie

 

 

 

kaartnavigatie op basis van google maps

visuele presentatie begroting

eigen logo / huisstijlkleur

cms intro/contact/disclaimer pagina

buurtindeling cbs

afwijkende buurtindeling

 

 

aantal niveau's geografisch

3

4

4

maximaal aantal buurten

30

100

nvt

maximaal aantal programma's

11x5

11x9

11x9

social media integratie

hosting op openbuurtbegroting.nl

 

 

 

 

optionele modules

 

 

 

hosting op eigen domeinnaam

 

cbs statline statistieken

 

eigen statistieken

 

 

op aanvraag

ander dan GoogleMaps-kaartmateriaal

 

 

buurtinformatie

 

informatie per buurt per programma

 

publicatie open data

 

participatie burgers

 

 

op aanvraag

historische data (vorige jaren)

 

 

op aanvraag

fin. verantwoording begroting-besteding

 

 

op aanvraag

custom diagram (besteding per hoofd etc)

 

 

op aanvraag

export-tool t.b.v. printpublicatie

 

 

op aanvraag

 

 

 

 

backoffice en support

 

 

 

ondersteuning bij opzetten categorieen

telefonische support

8 uur

16 uur

ntb

cms voor invoer data

excel/csv upload

automatische coordinaten o.b.v. adressen

koppeling met eigen systemen

 

 

op aanvraag

Deze informatie is hier ook te downloaden.

Jaar: 
2014