Transartists website

TransArtists biedt internationaal georienteerde kunstenaars nieuws en informatie over o.a. uitwisselingsprogramma's enĀ artist-in-residence aanbod. Na een eerste analyse en advies zijn we gevraagd deze functies online te ondersteunen. De daarvoor benodigde data migreerden we naar een flexibel opensource CMS en op basis van de bestaande huisstijl herontwikkelden we de hele publiekswebsite. In 2014 zal TransArtists opgaan in de nieuwe organisatie DutchCulture.

Jaar: 
2011